Vietnam English

Giới thiệu

Nhà thông minh chưa bao giờ dễ dàng đến thế ! Nếu bạn nghĩ là để có một ngôi nhà thông minh thì phải cần đến chuyên gia vì quá phức tạp hay phải cần nhiều tiền thì đã đến lúc...

Xem thêm

Hỗ trợ khách hàng

Nhà thông minh chưa bao giờ dễ dàng đến thế ! Nếu bạn nghĩ là để có một ngôi nhà thông minh thì phải cần đến chuyên gia vì quá phức tạp hay phải cần nhiều tiền thì đã đến lúc...

Xem thêm

Tin tức

Ngôi nhà chỉ được bảo vệ hoàn toàn nếu hệ thống điều khiển nó hoạt động. Mà, cũng như các chương trình máy tính khác, hệ thống điều khiển nhà cũng có thể bị bẻ khoá hoặc...

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến
  •     0903978579 (Kỹ thuật)
  •     0903978539 (KD)